O KANCELARII

Lex iubeat non disputat   „Prawo nakazuje, a nie dyskutuje”

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, następujące zadania:

  • Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • Sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • Doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
  • Sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik Sądowy – funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym, do którego zadań należy wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach) oraz innych czynności przekazanych na podstawie odrębnych przepisów. Komornik Sądowy przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Temida Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski


Najczęściej pobierane dokumenty:

WNIOSEK EGZEKUCYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

WNIOSEK ALIMENTACYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE :

PDF: | DOC: | ODT:

WIĘCEJ DOKUMENTÓW :

Powrót do góry
Projekt i realizacja: pi-ART