WŁAŚCIWOŚĆ

Ignorantia iuris nocet  „Nieznajomość prawa szkodzi”

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa Komornik. Obszar działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzeja Tesarskiego obejmuje zatem obszar działania Sądu Rejonowego w Brzesku, tj. miasto Brzesko oraz gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa, Zakliczyn.

Granice APELACJI

Zgodnie z art.10 Ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Sąd Apelacyjny w Krakowie obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w:

Kielcach

ul. Seminaryjska 12 a, 25-372 Kielce
tel. +48 41 340 23 00
www.kielce.so.gov.pl

Krakowie

ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
tel. +48 12 619 50 00
www.krakow.so.gov.pl

Nowym Sączu

ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443 89 00
www.nowy-sacz.so.gov.pl

Tanowie

ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 688 74 00
www.tarnow.so.gov.pl

Temida Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK EGZEKUCYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

WNIOSEK ALIMENTACYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE :

PDF: | DOC: | ODT:

Back to top