Strona główna

Brzesko komornik

Ius est ars boni et aequi   "Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne"

Andrzej Tesarski – Komornik Sądowy przy SR w Brzesku

ul. Kościuszki 6, 32-800 Brzesko, tel. 14 651 04 26

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku
ul. Kościuszki 6
32-800 Brzesko

Kontakt
telefoniczny

 
tel. +48 14 651 04 26
kom. +48 605 608 668

Komornik Wróblowice | Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Najczęściej pobierane dokumenty:

WNIOSEK EGZEKUCYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

WNIOSEK ALIMENTACYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE :

PDF: | DOC: | ODT:

WIĘCEJ DOKUMENTÓW :

Komornik Komornik Brzesko, Brzesko komornik, Licytacje komornicze Brzesko, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Na czym polega praca komornika

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej. Posiada własne kompetencje i działa przy sądzie rejonowym.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. Komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródło fotografii:
Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Licytacja komornicza to licytacja majątku dłużników, którzy nie spłacali swoich długów w terminie.

Jeżeli komornik nie będzie mógł wyegzekwować długu w inny sposób, dokona sprzedaży majątku należącego do dłużnika co postawi samego dłużnika i jego rodzinę w mało komfortowej sytuacji. Aby wziąć udział w licytacji komorniczej należy wpłacić wadium w wysokości jednej dziesiątej wartości przedmiotu licytacji.

W przypadku opóźnienia w płatności zainteresowane strony nie biorą udziału w licytacji.

Back to top