Non nocere.   "Nie szkodzić."

Komornik Wesołów

Komornik Wesołów

Tagi: Komornik Wesołów, Wesołów komornik, licytacje komornicze Brzesko

Andrzej Tesarski – Komornik Sądowy przy SR w Brzesku

ul. Kościuszki 6, 32-800 Brzesko, tel. 14 651 04 26

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Kancelaria Komornicza nr III w Brzesku
ul. Kościuszki 6
32-800 Brzesko

Kontakt
telefoniczny

 
tel. +48 14 651 04 26
kom. +48 605 608 668

Komornik Wesołów | Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Najczęściej pobierane dokumenty:

WNIOSEK EGZEKUCYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

WNIOSEK ALIMENTACYJNY :

PDF: | DOC: | ODT:

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE :

PDF: | DOC: | ODT:

WIĘCEJ DOKUMENTÓW :

Komornik Wesołów, Wesołów komornik, Licytacje komornicze Brzesko, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Na czym polega praca komornika

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej. Posiada własne kompetencje i działa przy sądzie rejonowym.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. Komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródło fotografii:
Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Licytacja komornicza to licytacja majątku dłużników, którzy nie spłacali swoich długów w terminie.

Jeżeli komornik nie będzie mógł wyegzekwować długu w inny sposób, dokona sprzedaży majątku należącego do dłużnika co postawi samego dłużnika i jego rodzinę w mało komfortowej sytuacji. Aby wziąć udział w licytacji komorniczej należy wpłacić wadium w wysokości jednej dziesiątej wartości przedmiotu licytacji.

W przypadku opóźnienia w płatności zainteresowane strony nie biorą udziału w licytacji.

Jakie czynności wykonuje komornik:

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Każda osoba, która posiada tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) może złożyć do komornika wniosek (do pobrania w zakładce „Wnioski do pobrania”) o wszczęcie egzekucji. Należy do niego dołączyć wskazany wyżej tytuł wykonawczy w oryginale oraz pełnomocnictwo jeśli reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik. Ważne, komornik nie bada zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego, co jest gwarantem bezstronności organu egzekucyjnego. Następnie sprawa jest rejestrowana pod odpowiednim repertorium i wszczynana.

Doręczenie korespondencji

Sąd bądź powód zobowiązany przez sąd może złożyć wniosek do komornika o doręczenie niedostarczonej przez sąd korespondencji. Ważne: doręczenie odbywa się tylko w rewirze komornika, tzn. jeśli pozwany ma miejsce zamieszkania, na przykład w Brzesku lub innej miejscowości we właściwości komornika. Z uwagi na specyfikę czynności zaleca się wcześniejszy kontakt z kancelarią celem ustalenia prawidłowego przebiegu czynności od złożenia wniosku do wykonania świadczenia.

Zabezpieczenie roszczeń

Uprawnionym do zabezpieczenia jest wierzyciel, który nie uzyskał jeszcze tytułu wykonawczego. Najczęściej występuje on do sądu przed procesem bądź w trakcie, uprawdopodabniając, iż może dojść do np. ukrycia majątku przez pozwanego. Wtedy sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia określając jego zakres. Innym tytułem do zabezpieczenia jest nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Gospodarczy.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Czynności te polegają na uzyskaniu od obowiązanego konkretnego zachowania bądź konkretnej rzeczy. Z uwagi na specyfikę czynności zaleca się wcześniejszy kontakt z kancelarią celem ustalenia prawidłowego przebiegu czynności od złożenia wniosku do wykonania świadczenia.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to czynność polegająca na ustaleniu i wycenie majątku po zmarłym, na datę jego śmierci. Bierze się również pod uwagę pasywa, czyli długi i na tej podstawie ustala się masę czynną spadku. Zlecającym w tym przypadku jest sąd lub spadkobiercy dysponujący odpowiednim dokumentem.

Nadzór nad licytacją

Komornik posiada uprawnienia do przeprowadzania i sprawowania nadzoru nad publicznym przetargiem/licytacją. Wnioskodawcą może być tu każdy, kto ma interes w tym, żeby licytacja przeprowadzona była przez bezstronny organ.

Jak skutecznie wyjść z długów, a jakich działań najlepiej unikać?

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego. Ale ogólnie rzecz biorąc, wyjście z sytuacji jest nadal możliwe, o ile aktywnie staramy się poprawić sytuację. Niestety wiele osób zadłużonych popełnia ten sam błąd, biernie czekając, aż problem sam zniknie. Boimy się spłaty, chowamy głowę w piasek i udajemy, że nie mamy długów: nie odbieramy telefonów i pism, nie otwieramy drzwi wierzycielom, powtarzamy sobie „będzie dobrze” itd. Jednocześnie jedynym rezultatem są tylko problemy finansowe. Będzie się pogłębiał, więc trzeba sobie uświadomić, że problemy z zadłużeniem same nie znikną i trzeba je jak najszybciej rozwiązać.

Kolejnym błędem jest zaciąganie kolejnych długów, aby spłacić poprzednie. Często myślimy, że w ten sposób wydostaniemy się z kłopotów finansowych lub przynajmniej zyskamy na czasie. Jednak jak pokazuje praktyka zaciąganie większej ilości kredytów, pożyczek czy chwilówek tylko pogłębi problem. Nazywa się to spiralą zadłużenia – pożyczamy coraz więcej i zadłużamy się coraz bardziej, aby wyjść z kłopotów.

Komornik Wesołów, Wesołów komornik, Licytacje komornicze Brzesko, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski
Źródło fotografii: Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

Zastanów się nad przyczynami Twojej sytuacji

Jeśli chcesz uzyskać szybkie i trwałe rezultaty w walce z długami, musisz podjąć radykalne działania. Zastanów się nad swoją obecną sytuacją. Przede wszystkim, skąd wzięło się Twoje zadłużenie. Jeśli uświadomisz sobie, że jest to wynikiem Twoich nieprzemyślanych i nie zawsze mądrych działań, to jesteś już w połowie drogi do sukcesu.

Aby wyjść z bagna długów, musisz wziąć pełną odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań i radykalnie zmienić sposób myślenia o sprawach finansowych.

Źródło fotografii:
Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Komornik Wesołów, Wesołów komornik, Licytacje komornicze Brzesko, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Andrzej Tesarski

Przyjrzyj się dokładniej swojemu zadłużeniu. Przeczytaj wszystkie umowy pożyczek, jakie aktualnie spłacasz. Wybierz tę, która generuje największe koszty (ma najwyższe oprocentowanie lub wymaga szybkiej spłaty) i najpierw skup się na nadpłacaniu właśnie tego najdroższego długu, a resztę spłacaj tylko w wymaganych kwotach. Od razu, gdy uda Ci się pozbyć pierwszego najgroźniejszego źródła zadłużenia, zacznij tak samo postępować z drugim w kolejce. Kwotę, którą dotychczas przeznaczałeś na spłatę pierwszej pożyczki, dodaj do minimalnej rat wymaganej za tę drugą i spłacaj właśnie taką kwotę. Powstanie tak zwany efekt kuli śniegowej, który pozwoli Ci na znacznie szybsze wyjście zadłużenia. Będzie to wymagać systematyczności, poświęcenia i samozaparcia, ale możesz być pewny, że przyniesie szybkie i wymierne efekty.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Wielu Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Skutkuje to koniecznością zadłużania się w obliczu każdej nieprzewidzianej sytuacji życiowej, przykładowo konieczności zakupu nowego sprzętu RTV czy AGD lub skorzystania z płatnej usługi medycznej. Takie postępowanie jest nierozsądne i może prowadzić do naprawdę poważnych problemów finansowych. Dlatego właśnie, już w momencie, kiedy zaczniesz wychodzić na prostą i zostanie Ci do spłacenia tylko jeden dług, zacznij oszczędzać. Dąż do odłożenia co najmniej 6- krotności swoich miesięcznych zarobków. Początkowo taka kwota może przerażać i wydawać się niemożliwa do osiągnięcia, ale spokojnie, nikt przecież nie mówi o odłożeniu całej tej gotówki na raz. Zacznij od odkładania na koncie oszczędnościowym niewielkich kwot. Rób to, choćby miały one być symboliczne i wynosić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Pomoże Ci to wyrobić nawyk oszczędzania, który zaprocentuje w niedalekiej przyszłości i pozwoli wyjść z długów w każdej sytuacji.

Back to top